logo

Ansatte

​​

Administrasjon

Arne Bruseth
Daglig leder
Telefon: 71 58 84 52
Mobil: 902 57310

 

Kundemottak/blandemaskinkjører

Tore Olsen
Kundemottak/blandemaskinkjører
Telefon: 71 58 84 50
Mobil: 902 57816

 

Kontrollansvarlig/blandemaskinkjører

Roger Bolgen
Kontrollansvarlig/blandemaskinansvarlig
Telefon: 71 58 84 53
Mobil: 938 27097

 

Pumpesjåfører

Rolf Johannessen
Pumpesjåfør
Mobil: 932 81399

Asgeir Engdal
Pumpesjåfør
Mobil: 913 80116

Pensjonister - Vi takker for en lang og tro tjeneste

Terje Sæther
Pumpebilsjåfør

Jan Magne Belden
Daglig leder

Håkon Glomstad
Kundemottak/blandemaskinkjører