Nyttige lenker

bnl - Byggenæringens Landsforening: www.bnl.no
Brannvernsamarbeidet Mur- og Betong: www.brannmurbetong.no
Byggaktuelt: www.norgebygges.no    og   www.bygg.no
Byggfakta: www.byggfakta.no
Norsk Fabrikkbetongforening FABEKO: www.fabeko.no

Kjellerforum: www.kjeller.no

Kontrollrådet: www.kontrollbetong.no
Plan- og Bygningsloven: www.lovdata.no
Publikasjoner fra Norsk Betongforening: www.betong.net
SFT - Statens forurensingstilsyn: www.miljodirektoratet.no

SINTEF: www.sintef.no
Sintef Byggforsk. www.byggforsk.no
Statens Byggtekniske Etat: http//dibk.no
Statens Vegvesen: www.vegveseb.no
Våre Veger Interaktiv: www.vareveger.no

Norcem AS: www.norcem.no

MAPEI: mapei.no